Google+ Badge

Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017

Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού - ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ

Παρασκευή, 4 Αυγούστου 2017

Ενημέρωση για τη Διαδικασία Χορήγησης Έκπτωσης 15% στους Επιτυχόντες του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παιδαγωγικά μέσω Καινοτόμων Προσεγγίσεων, Τεχνολογίες και Εκπαίδευση»

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
sillogosvrefonipiokomonelladas@gmail.com
Αρ. Πρωτ.: 46
Αθήνα, 03/08/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας συγχαίρει τους επιτυχόντες στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παιδαγωγικά μέσω Καινοτόμων Προσεγγίσεων, Τεχνολογίες και Εκπαίδευση» που συνδιοργανώνεται από τα Τμήματα Ιατρικών Εργαστηρίων & Προσχολικής Αγωγής του ΤΕΙ Αθήνας και ενημερώνει τα μέλη του για τη διαδικασία που χρειάζεται για να λάβουν την έκπτωση 15% (525 ευρώ) στα δίδακτρα που εξασφάλισε το Σωματείο μας.

Πιο συγκεκριμένα όλα τα μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν στο Σωματείο μας αίτηση προκειμένου να λάβουν τη βεβαίωση μέλους που απαιτείται να καταθέσουν στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Τα γραφεία του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας θα είναι ανοιχτά από την Πέμπτη 7/9 και κάθε Πέμπτη από τις 5 έως τις 8 μ.μ. για κατάθεση των σχετικών αιτήσεων και παραλαβή των βεβαιώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση της βεβαίωσης είναι η ταμειακή τακτοποίηση με την καταβολή της ετήσιας συνδρομής (12 ευρώ) για το 2017. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στο τηλέφωνο 6978254283.  


Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ

Πέμπτη, 3 Αυγούστου 2017

Ενημέρωση για Ν. 4483/2017

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
sillogosvrefonipiokomonelladas@gmail.com
Αρ. Πρωτ.: 45
Αθήνα, 02/08/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας σας διαβιβάζει τον Ν. 4483/2017 «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) – Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. – Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας – Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 107/τ.Β΄/31-7-2017. 

Στο κεφάλαιο τρίτο  του νόμου και πιο συγκεκριμένα στα άρθρα 80-107 περιλαμβάνονται διατάξεις σχετικές με το προσωπικό των ΟΤΑ και των Νομικών τους Προσώπων.


Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ

Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2017

Ενημέρωση για τις Ανανεώσεις των Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου μέσω ΕΣΠΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
sillogosvrefonipiokomonelladas@gmail.com
Αρ. Πρωτ.: 43
Αθήνα, 28/07/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας σας ενημερώνει ότι οι συβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που συνάπτονται στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» του ΕΣΠΑ και έχουν εξαιρεθεί από την έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 72 του Ν. 4342/2015, ανανεώνονται κάθε έτος και μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος, σύμφωνα µε το εδάφιο α΄ της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994.

Επιπλέον, με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 68 του Ν. 4415/2016, άρνηση ανανέωσης σύμβασης απασχολουμένου γίνεται μόνο με την επίκληση σπουδαίου λόγου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Συνεπώς, εκ του νόμου θεωρείται κανόνας η ανανέωση του συνόλου των σχετικών συμβάσεων ενώ μόνο κατ’ εξαίρεση, για σπουδαίο λόγο και με ειδική διαδικασία επιτρέπεται η μη ανανέωσή τους. Πιο συγκεκριμένα αν το πρόγραμμα υλοποιείται από το Δήμο, η απόφαση περί μη ανανέωσης λαμβάνεται από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο με συγκεκριμένη και ρητώς αναγραφόμενη αιτιολογία, ενώ αν το πρόγραμμα υλοποιείται από ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆, η απόφαση περί μη ανανέωσης λαμβάνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου και πρέπει να εγκριθεί εν συνεχεία από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο.

Για τους παραπάνω λόγους καλούμε όλα τα μέλη μας να μας ενημερώνουν άμεσα σε περίπτωση που διατυπωθεί πρόθεση μη ανανέωσης των συμβάσεων, προκειμένου να έχουμε τη δυνατότητα έγκαιρης παρέμβασης, καθώς είναι βέβαιο ότι μόνο η συντονισμένη δράση Σωματείου και εργαζομένων μπορεί να φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα.


Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ

Πέμπτη, 27 Ιουλίου 2017

Ενημέρωση για Τροποποίηση Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
sillogosvrefonipiokomonelladas@gmail.com
Αρ. Πρωτ.: 42
Αθήνα, 26/07/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας σας διαβιβάζει την απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών στην επιστολή του Σωματείου μας για τη διατήρηση των άρθρων του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών που αφορούν τις διακοπές εργασίας (Χριστούγεννα, Πάσχα, Αύγουστο), το ωράριο λειτουργίας (7 π.μ. με 4 μ.μ.) και τις αναλογίες παιδιών-παιδαγωγών (25 παιδιά με 2 άτομα παιδαγωγικό προσωπικό στα νηπιακά τμήματα και 12 παιδιά με 3 άτομα παιδαγωγικό προσωπικό στα βρεφικά τμήματα).

Στην απάντηση αναφέρεται ότι «το σχέδιο του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών βρίσκεται σε στάδιο τελικής επεξεργασίας» και ότι «οι παρατηρήσεις όλων των εμπλεκόμενων θεσμικών φορέων επί του σχεδίου έχουν τύχει επεξεργασίας και λαμβάνονται υπόψη κατά την τελική διαμόρφωση του».

Επιπλέον στην επίσημη ενημέρωση που είχαμε πρόσφατα από το αρμόδιο Υπουργείο μας ειπώθηκε ότι οι θέσεις που διατυπώσαμε έχουν ληφθεί σοβαρά υπόψη και ότι δεν είναι στις προθέσεις του Υπουργείου η τροποποίηση των άρθρων που αφορούν τα καίρια ζητήματα που θίξαμε. Το Σωματείο μας αναμένει την οριστική διαμόρφωση της Υπουργικής Απόφασης για να τοποθετηθεί και να ενημερώσει έγκαιρα και έγκυρα τα μέλη του.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ

Απάντηση Υπουργείου Εσωτερικών

Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2017

Ανακοίνωση για Κλείσιμο Γραφείων Λόγω Καλοκαιρινών Διακοπών

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
sillogosvrefonipiokomonelladas@gmail.com
Αρ. Πρωτ.: 41
Αθήνα, 19/07/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι τα Γραφεία μας θα παραμείνουν κλειστά μέχρι και την Τετάρτη 06/09/2017 λόγω των καλοκαιρινών διακοπών. Για οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει μπορείτε να επικοινωνείτε καθημερινά με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στο τηλέφωνο 6978254283. 

Ευχόμαστε καλό καλοκαίρι και καλές διακοπές σε όλους τους Παιδαγωγούς Προσχολικής Ηλικίας!

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ

Επιστολή προς Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης για την ψήφιση νέου Ο.Ε.Υ.

Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2017

Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού - ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού - ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού - Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

Ανακοίνωση για Νέα Έντυπα ΑΣΕΠ στις Προκηρύξεις Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
sillogosvrefonipiokomonelladas@gmail.com
Αρ. Πρωτ.: 39
Αθήνα, 16/07/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας σας διαβιβάζει το νέο έντυπο ΣΟΧ 6 και το νέο παράρτημα «Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου» του ΑΣΕΠ με ημερομηνία έκδοσης 30/3/2017. 

Τα νέα έντυπα θα χρησιμοποιούνται  για τη συμμετοχή των υποψηφίων σε διαδικασίες πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στους Δήμους και τα ΝΠΔΔ τους.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ

ΣΟΧ 6
Παράρτημα

Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2017

2η Ανακοίνωση για το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παιδαγωγικά μέσω Καινοτόμων Προσεγγίσεων, Τεχνολογίες και Εκπαίδευση»

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
sillogosvrefonipiokomonelladas@gmail.com
Αρ. Πρωτ.: 38
Αθήνα, 10/07/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Σε συνέχεια της υπ' αριθμ. 37/3-7-2017 ανακοίνωσης του Σωματείου μας για το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παιδαγωγικά μέσω Καινοτόμων Προσεγγίσεων, Τεχνολογίες και Εκπαίδευση» που συνδιοργανώνεται από τα Τμήματα Ιατρικών Εργαστηρίων & Προσχολικής Αγωγής του ΤΕΙ Αθήνας, σας ενημερώνουμε ότι η έκπτωση στα δίδακτρα  που εξασφάλισε το Σωματείο μας για όλα τα ταμειακά εντάξει μέλη του σε περίπτωση επιλογής τους στο συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, θα ανέλθει τελικά στο 15% της τιμής (525 ευρώ). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον διαδικτυακό τόπο του προγράμματος στο http://edutech.teiath.gr/ ή να επικοινωνήσετε με τα μέλη του Διοικητικού μας Συμβουλίου στο 6978254283


Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ

Δευτέρα, 3 Ιουλίου 2017

Ανακοίνωση για το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παιδαγωγικά μέσω Καινοτόμων Προσεγγίσεων, Τεχνολογίες και Εκπαίδευση»

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
sillogosvrefonipiokomonelladas@gmail.com
Αρ. Πρωτ.: 37
Αθήνα, 03/07/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας σας ενημερώνει ότι οι ενδιαφερόμενοι για το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παιδαγωγικά μέσω Καινοτόμων Προσεγγίσεων, Τεχνολογίες και Εκπαίδευση» που συνδιοργανώνεται από τα Τμήματα Ιατρικών Εργαστηρίων & Προσχολικής Αγωγής του ΤΕΙ Αθήνας καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση έως τις 15/07/2017 στο http://edutech.teiath.gr/e-application-2/.

Επιπλέον σας επισημαίνουμε ότι το Σωματείο μας εξασφάλισε για όλα τα ταμειακά εντάξει μέλη του έκπτωση 10%  (350 ευρώ) στα δίδακτρα σε περίπτωση επιλογής στο συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον διαδικτυακό τόπο του προγράμματος στο http://edutech.teiath.gr/.


Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ

Τρίτη, 6 Ιουνίου 2017

Ενημέρωση για Προσλήψεις & Ανανεώσεις ΣΟΧ μέσω ΕΣΠΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
sillogosvrefonipiokomonelladas@gmail.com
Αρ. Πρωτ.: 36
Αθήνα, 06/06/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας σας ενημερώνει ότι οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου που συνάπτονται στα πλαίσια της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του ΕΣΠΑ εξαιρούνται από τον προγραμματισμό προσλήψεων για το 2017.

Πιο συγκεκριμένα η αρχική πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέσω ΕΣΠΑ εξαιρέθηκε από την έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν.4403/2016, ενώ οι ανανεώσεις του προσωπικού αυτού είχαν εξαιρεθεί από την έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 72 του Ν. 4342/2015.

Κατά συνέπεια ο κάθε Δήμος μπορεί να αποφασίζει για την πρόσληψη προσωπικού αλλά και για την ανανέωση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου μέσω ΕΣΠΑ, χωρίς να απαιτείται έγκριση από τα αρμόδια Υπουργεία.  Οι  φορείς υποχρεούνται να ενημερώνουν μόνο για κάθε πραγματοποιούμενη πρόσληψη ή ανανέωση τα µέλη της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 και να δημοσιεύουν τις πράξεις πρόσληψης και ανανέωσης της σύμβασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα µε τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 1 του Ν. 4038/2012.

Όσον αφορά την έναρξη ισχύος των πράξεων πρόσληψης και ανανέωσης, σας ενημερώνουμε ότι αυτές ισχύουν από την ημερομηνία πρόσληψης ή λήξης της ανανεούμενης σύμβασης αντίστοιχα, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4350/2015.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ

Σάββατο, 3 Ιουνίου 2017

Ενημέρωση για το ΦΕΚ Αριθμού Προσλήψεων Συμβασιούχων για το 2017

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
sillogosvrefonipiokomonelladas@gmail.com
Αρ. Πρωτ.: 35
Αθήνα, 03/06/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Δ.Σ. του Σωματείου μας σας διαβιβάζει την υπ’ αριθμ. οικ. 17759/29.05.2017 απόφαση με θέμα: Ορισμός μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού των ατόμων που θα προσληφθούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή θα συνάψουν σύμβαση μίσθωσης έργου, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού για το έτος 2017.

Με τη συγκεκριμένη απόφαση ορίζεται ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός των ατόμων που θα προσληφθούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή θα συνάψουν σύμβαση μίσθωσης έργου με τους OTA α΄ και β΄ βαθμού για το έτος 2017 (κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει) σε 933 άτομα συνολικά, τα οποία θα αμείβονται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των ΟΤΑ. 

Επισημαίνουμε το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016 εξαιρέθηκε από την έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 η πρόσληψη του προσωπικού που απασχολείται στο πλαίσιο υλοποίησης  προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, όπως είχαν εξαιρεθεί παλιότερα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 72 του Ν. 4342/2015 και οι ανανεώσεις/παρατάσεις του προσωπικού αυτού.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ


Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2017

Δελτίο Τύπου & Φωτογραφικό Υλικό 4ης Παιδαγωγικής ΗμερίδαςΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
sillogosvrefonipiokomonelladas@gmail.com
Αρ. Πρωτ.: 34
Αθήνα,  02/06/2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η 4η Παιδαγωγική Ημερίδα του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας με τίτλο «Σύγχρονες Ψυχοπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις στην Εφαρμογή της Παιδαγωγικής Πράξης» διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία στις 13/5 στο κεντρικό αμφιθέατρο της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας. Η επιστημονική εκδήλωση διοργανώθηκε στην έδρα του Περιφερειακού Τμήματος Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας με τη συνεργασία της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Λαρισαίων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Τοπική Διοίκηση του Περιφερειακού Τμήματος Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας αισθάνονται την ανάγκη να ευχαριστήσουν τους περισσότερους από 250 συνέδρους για την ανταπόκριση και το ενδιαφέρον που έδειξαν με τη συμμετοχή τους, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων που έθεσε υπό την αιγίδα του για 4η συνεχόμενη χρονιά την ημερίδα, την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Λαρισαίων και ιδιαίτερα τον Αντιδήμαρχο κ. Δ. Δεληγιάννη και την Προϊσταμένη Διεύθυνσης Αθλητισμού, Πολιτισμού & Κοινωνικής Πολιτικής κ. Σ. Μπαξεβάνου για την πολύτιμη συμβολή τους στην οργάνωση και διεξαγωγή της επιστημονικής εκδήλωσης.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ

Τρίτη, 30 Μαΐου 2017

Ανακοίνωση για τη Συνάντηση στο Υπουργείο Εσωτερικών με Θέμα την Προσχολική Αγωγή

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
sillogosvrefonipiokomonelladas@gmail.com
Αρ. Πρωτ.: 32
Αθήνα, 29/05/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Σύλλογος Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας προσκλήθηκε από τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Σκουρλέτη σε συνάντηση που μετείχαν το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Εργασίας, η ΚΕΔΕ, η ΠΟΕ-ΟΤΑ, ο ΠΑΣΥΒΝ και η ΔΟΕ και είχε ως θέμα την καλύτερη λειτουργία των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών στο πλαίσιο της ευρύτερης κυβερνητικής πολιτικής για την προσχολική εκπαίδευση. Το Προεδρείο του Σωματείου μας  μετείχε στη συγκεκριμένη σύσκεψη αφού νωρίτερα είχε ενημερωθεί από το Υπουργείο Παιδείας για τις προθέσεις του σε σχέση με τη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή.

Ο Υπουργός Παιδείας στην τοποθέτηση του για το φλέγον ζήτημα ανέφερε ότι αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα επαγγελματικών δικαιωμάτων αλλά και επιστημονικών προσεγγίσεων, ότι η 14χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί σε ορίζοντα τριετίας και ότι θα πρέπει να μελετηθεί το θέμα λαμβάνοντας υπόψη υλικοτεχνικές αδυναμίες και έλλειψη προσωπικού.

Το Σωματείο μας έθιξε το ζήτημα της καταστρατήγησης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Βρεφονηπιοκόμων που συντελείται εδώ και δέκα χρόνια όσον αφορά τις ηλικίες 5-6 ετών και τόνισε ότι με την εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικότητας θα έχουμε την επέκτασή της για ένα ακόμη έτος. Επιπλέον, ζήτησε να διευκρινιστεί το αν η δυνατότητα επιλογής μεταξύ παιδικών σταθμών και νηπιαγωγείων που εξαγγέλθηκε θα ισχύσει γενικά ή θα αφορά μόνο το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της τριετίας.

Στη δευτερολογία του ο Υπουργός Παιδείας επεσήμανε ότι ο ένας χρόνος υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής δεν είναι διαπραγματεύσιμος και ότι για τον δεύτερο χρόνο θα υπάρχει δυνατότητα επιλογής, χωρίς όμως να αποσαφηνίσει αν αυτή η δυνατότητα θα υπάρχει και πέραν της τριετίας. Ολοκληρώνοντας διατύπωσε την άποψη ότι θα πρέπει να δούμε διεξοδικά αν υπάρχουν σοβαρές διαφορές ανάμεσα σε Τμήματα Πανεπιστημίων και ΤΕΙ χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα την περίπτωση της Νοσηλευτικής.


Στη συνάντηση διατυπώθηκαν απόψεις για σύσταση επιτροπών που θα διερευνήσουν εκτενέστερα τα ζητήματα. Το Σωματείο μας προτίθεται να συμμετέχει σε αυτές και να συνεχίσει να διεκδικεί ουσιαστικά, εκφράζοντας με σαφήνεια τις θέσεις του και ενημερώνοντας με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και αξιοπιστία τον κλάδο μας για τις εξελίξεις.


Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ


Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ

Σάββατο, 27 Μαΐου 2017

Απάντηση Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το ζήτημα της επαναφοράς του εξαώρου στο Παιδαγωγικό Προσωπικό του Παραρτήματος Προστασίας Παιδιού Αττικής «Η Μητέρα»

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
sillogosvrefonipiokomonelladas@gmail.com
Αρ. Πρωτ.: 31
Αθήνα, 27/05/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας σας κοινοποιεί την απάντηση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το ζήτημα της επαναφοράς του εξαώρου στο Παιδαγωγικό Προσωπικό του Παραρτήματος Προστασίας Παιδιού Αττικής «Η Μητέρα».

Το Υπουργείο Εργασίας απάντησε στο αίτημα του Σωματείου μας αναλύοντας διαχρονικά το θεσμικό πλαίσιο και επικαλούμενο τις ισχύουσες διατάξεις αλλά και το προσωπικό που υπηρετεί στον φορέα κατέληξε στο ότι οι διατάξεις που αφορούν το παιδαγωγικό προσωπικό των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών δεν δύναται να εφαρμοστούν στο παιδαγωγικό προσωπικό του Παραρτήματος Προστασίας Παιδιού Αττικής «Η Μητέρα»

Ο Σύλλογος Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις του για την επαναφορά του εξαώρου στους παιδαγωγούς που εργάζονται στον συγκεκριμένο φορέα μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ