Google+ Badge

Τρίτη, 6 Ιουνίου 2017

Ενημέρωση για Προσλήψεις & Ανανεώσεις ΣΟΧ μέσω ΕΣΠΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
sillogosvrefonipiokomonelladas@gmail.com
Αρ. Πρωτ.: 36
Αθήνα, 06/06/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας σας ενημερώνει ότι οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου που συνάπτονται στα πλαίσια της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του ΕΣΠΑ εξαιρούνται από τον προγραμματισμό προσλήψεων για το 2017.

Πιο συγκεκριμένα η αρχική πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέσω ΕΣΠΑ εξαιρέθηκε από την έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν.4403/2016, ενώ οι ανανεώσεις του προσωπικού αυτού είχαν εξαιρεθεί από την έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 72 του Ν. 4342/2015.

Κατά συνέπεια ο κάθε Δήμος μπορεί να αποφασίζει για την πρόσληψη προσωπικού αλλά και για την ανανέωση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου μέσω ΕΣΠΑ, χωρίς να απαιτείται έγκριση από τα αρμόδια Υπουργεία.  Οι  φορείς υποχρεούνται να ενημερώνουν μόνο για κάθε πραγματοποιούμενη πρόσληψη ή ανανέωση τα µέλη της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 και να δημοσιεύουν τις πράξεις πρόσληψης και ανανέωσης της σύμβασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα µε τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 1 του Ν. 4038/2012.

Όσον αφορά την έναρξη ισχύος των πράξεων πρόσληψης και ανανέωσης, σας ενημερώνουμε ότι αυτές ισχύουν από την ημερομηνία πρόσληψης ή λήξης της ανανεούμενης σύμβασης αντίστοιχα, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4350/2015.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ

Σάββατο, 3 Ιουνίου 2017

Ενημέρωση για το ΦΕΚ Αριθμού Προσλήψεων Συμβασιούχων για το 2017

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
sillogosvrefonipiokomonelladas@gmail.com
Αρ. Πρωτ.: 35
Αθήνα, 03/06/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Δ.Σ. του Σωματείου μας σας διαβιβάζει την υπ’ αριθμ. οικ. 17759/29.05.2017 απόφαση με θέμα: Ορισμός μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού των ατόμων που θα προσληφθούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή θα συνάψουν σύμβαση μίσθωσης έργου, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού για το έτος 2017.

Με τη συγκεκριμένη απόφαση ορίζεται ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός των ατόμων που θα προσληφθούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή θα συνάψουν σύμβαση μίσθωσης έργου με τους OTA α΄ και β΄ βαθμού για το έτος 2017 (κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει) σε 933 άτομα συνολικά, τα οποία θα αμείβονται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των ΟΤΑ. 

Επισημαίνουμε το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016 εξαιρέθηκε από την έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 η πρόσληψη του προσωπικού που απασχολείται στο πλαίσιο υλοποίησης  προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, όπως είχαν εξαιρεθεί παλιότερα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 72 του Ν. 4342/2015 και οι ανανεώσεις/παρατάσεις του προσωπικού αυτού.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ


Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2017

Δελτίο Τύπου & Φωτογραφικό Υλικό 4ης Παιδαγωγικής ΗμερίδαςΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
sillogosvrefonipiokomonelladas@gmail.com
Αρ. Πρωτ.: 34
Αθήνα,  02/06/2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η 4η Παιδαγωγική Ημερίδα του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας με τίτλο «Σύγχρονες Ψυχοπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις στην Εφαρμογή της Παιδαγωγικής Πράξης» διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία στις 13/5 στο κεντρικό αμφιθέατρο της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας. Η επιστημονική εκδήλωση διοργανώθηκε στην έδρα του Περιφερειακού Τμήματος Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας με τη συνεργασία της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Λαρισαίων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Τοπική Διοίκηση του Περιφερειακού Τμήματος Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας αισθάνονται την ανάγκη να ευχαριστήσουν τους περισσότερους από 250 συνέδρους για την ανταπόκριση και το ενδιαφέρον που έδειξαν με τη συμμετοχή τους, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων που έθεσε υπό την αιγίδα του για 4η συνεχόμενη χρονιά την ημερίδα, την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Λαρισαίων και ιδιαίτερα τον Αντιδήμαρχο κ. Δ. Δεληγιάννη και την Προϊσταμένη Διεύθυνσης Αθλητισμού, Πολιτισμού & Κοινωνικής Πολιτικής κ. Σ. Μπαξεβάνου για την πολύτιμη συμβολή τους στην οργάνωση και διεξαγωγή της επιστημονικής εκδήλωσης.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ

Τρίτη, 30 Μαΐου 2017

Ανακοίνωση για τη Συνάντηση στο Υπουργείο Εσωτερικών με Θέμα την Προσχολική Αγωγή

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
sillogosvrefonipiokomonelladas@gmail.com
Αρ. Πρωτ.: 32
Αθήνα, 29/05/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Σύλλογος Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας προσκλήθηκε από τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Σκουρλέτη σε συνάντηση που μετείχαν το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Εργασίας, η ΚΕΔΕ, η ΠΟΕ-ΟΤΑ, ο ΠΑΣΥΒΝ και η ΔΟΕ και είχε ως θέμα την καλύτερη λειτουργία των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών στο πλαίσιο της ευρύτερης κυβερνητικής πολιτικής για την προσχολική εκπαίδευση. Το Προεδρείο του Σωματείου μας  μετείχε στη συγκεκριμένη σύσκεψη αφού νωρίτερα είχε ενημερωθεί από το Υπουργείο Παιδείας για τις προθέσεις του σε σχέση με τη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή.

Ο Υπουργός Παιδείας στην τοποθέτηση του για το φλέγον ζήτημα ανέφερε ότι αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα επαγγελματικών δικαιωμάτων αλλά και επιστημονικών προσεγγίσεων, ότι η 14χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί σε ορίζοντα τριετίας και ότι θα πρέπει να μελετηθεί το θέμα λαμβάνοντας υπόψη υλικοτεχνικές αδυναμίες και έλλειψη προσωπικού.

Το Σωματείο μας έθιξε το ζήτημα της καταστρατήγησης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Βρεφονηπιοκόμων που συντελείται εδώ και δέκα χρόνια όσον αφορά τις ηλικίες 5-6 ετών και τόνισε ότι με την εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικότητας θα έχουμε την επέκτασή της για ένα ακόμη έτος. Επιπλέον, ζήτησε να διευκρινιστεί το αν η δυνατότητα επιλογής μεταξύ παιδικών σταθμών και νηπιαγωγείων που εξαγγέλθηκε θα ισχύσει γενικά ή θα αφορά μόνο το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της τριετίας.

Στη δευτερολογία του ο Υπουργός Παιδείας επεσήμανε ότι ο ένας χρόνος υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής δεν είναι διαπραγματεύσιμος και ότι για τον δεύτερο χρόνο θα υπάρχει δυνατότητα επιλογής, χωρίς όμως να αποσαφηνίσει αν αυτή η δυνατότητα θα υπάρχει και πέραν της τριετίας. Ολοκληρώνοντας διατύπωσε την άποψη ότι θα πρέπει να δούμε διεξοδικά αν υπάρχουν σοβαρές διαφορές ανάμεσα σε Τμήματα Πανεπιστημίων και ΤΕΙ χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα την περίπτωση της Νοσηλευτικής.


Στη συνάντηση διατυπώθηκαν απόψεις για σύσταση επιτροπών που θα διερευνήσουν εκτενέστερα τα ζητήματα. Το Σωματείο μας προτίθεται να συμμετέχει σε αυτές και να συνεχίσει να διεκδικεί ουσιαστικά, εκφράζοντας με σαφήνεια τις θέσεις του και ενημερώνοντας με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και αξιοπιστία τον κλάδο μας για τις εξελίξεις.


Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ


Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ

Σάββατο, 27 Μαΐου 2017

Απάντηση Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το ζήτημα της επαναφοράς του εξαώρου στο Παιδαγωγικό Προσωπικό του Παραρτήματος Προστασίας Παιδιού Αττικής «Η Μητέρα»

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
sillogosvrefonipiokomonelladas@gmail.com
Αρ. Πρωτ.: 31
Αθήνα, 27/05/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας σας κοινοποιεί την απάντηση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το ζήτημα της επαναφοράς του εξαώρου στο Παιδαγωγικό Προσωπικό του Παραρτήματος Προστασίας Παιδιού Αττικής «Η Μητέρα».

Το Υπουργείο Εργασίας απάντησε στο αίτημα του Σωματείου μας αναλύοντας διαχρονικά το θεσμικό πλαίσιο και επικαλούμενο τις ισχύουσες διατάξεις αλλά και το προσωπικό που υπηρετεί στον φορέα κατέληξε στο ότι οι διατάξεις που αφορούν το παιδαγωγικό προσωπικό των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών δεν δύναται να εφαρμοστούν στο παιδαγωγικό προσωπικό του Παραρτήματος Προστασίας Παιδιού Αττικής «Η Μητέρα»

Ο Σύλλογος Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις του για την επαναφορά του εξαώρου στους παιδαγωγούς που εργάζονται στον συγκεκριμένο φορέα μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ

Τετάρτη, 10 Μαΐου 2017

Ανακοίνωση για Παράταση Ηλεκτρονικών Δηλώσεων Συμμετοχής στην 4η Παιδαγωγική Ημερίδα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
sillogosvrefonipiokomonelladas@gmail.com
Αρ. Πρωτ.: 29
Αθήνα, 10/05/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του  Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας σας ενημερώνει ότι οι ηλεκτρονικές δηλώσεις συμμετοχής για την 4η Παιδαγωγική Ημερίδα του Σωματείου μας που θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα το Σάββατο 13/5, παρατείνονται μέχρι την Πέμπτη 11/5 στις 8 μ.μ.

Οι Δηλώσεις Συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο https://goo.gl/s7077j.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ

Τρίτη, 9 Μαΐου 2017

Στάση Εργασίας ΠΟΕ-ΟΤΑ για την Υπεράσπιση των Παιδικών Σταθμών

Η ΠΟΕ-ΟΤΑ αντιδρώντας στις εξαγγελίες του Υπουργού Παιδείας για δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή, αποφάσισε την προκήρυξη 5ωρης στάσης εργασίας την Πέμπτη 11/5 από τις 7 έως τις 12, με συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία της (Καρόλου 24, Μεταξουργείο) στις 9 π.μ. Το Δ.Σ. του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας καλεί όλα τα μέλη του που εργάζονται στους ΟΤΑ της χώρας να συμμετάσχουν μαζικά στην κινητοποίηση. Η καταπάτηση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων δεν πρέπει να περάσει!

Σάββατο, 6 Μαΐου 2017

Απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών για την Επέκταση της Άδειας Ασθένειας Τέκνων στους Συμβασιούχους

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
sillogosvrefonipiokomonelladas@gmail.com
Αρ. Πρωτ.: 28
Αθήνα, 06/05/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του  Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας σας διαβιβάζει την απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών στην παρέμβαση του Σωματείου μας για την ένταξη των συμβασιούχων παιδαγωγών στις προβλέψεις του νομικού πλαισίου για την άδεια ασθένειας τέκνων των υπαλλήλων του Δημοσίου.

Στην απάντηση αναφέρεται ότι η άδεια ασθένειας τέκνων δεν επεκτείνεται στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Οι παρεμβάσεις του Σωματείου μας θα συνεχιστούν στο προσεχές διάστημα μέχρι την ικανοποίηση του δίκαιου αιτήματος.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ

Απάντηση Υπουργείου Εσωτερικών

Τετάρτη, 3 Μαΐου 2017

Δελτίο Τύπου 4ης Παιδαγωγικής Ημερίδας Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
sillogosvrefonipiokomonelladas@gmail.com
Αρ. Πρωτ.: 25
Αθήνα, 03/05/2017

Δελτίο Τύπου 4ης Παιδαγωγικής Ημερίδας Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας

Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Τοπική Διοίκηση του Περιφερειακού Τμήματος Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας σας ενημερώνουν ότι πρόκειται να διοργανώσουν την 4η Παιδαγωγική Ημερίδα με τίτλο «Σύγχρονες Ψυχοπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις στην Εφαρμογή της Παιδαγωγικής Πράξης», το Σάββατο 13 Μαΐου 2017, από τις 10:00 έως τις 15:00, στο Αμφιθέατρο της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας (Λεωφόρος Παπανδρέου Γεωργίου 2, Λάρισα - Νεάπολη).

Η Ημερίδα θα διεξαχθεί σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Λαρισαίων ενώ έχει τεθεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά.

Η 4η Παιδαγωγική Ημερίδα απευθύνεται σε παιδαγωγούς προσχολικής ηλικίας, σε ψυχοπαιδαγωγούς, σε ψυχολόγους καθώς και σε άλλους επαγγελματίες από τον ευρύτερο τομέα της αγωγής, της εκπαίδευσης και της φροντίδας του μικρού παιδιού, στους φοιτητές (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) των αντίστοιχων τμημάτων και σε οποιονδήποτε έχει επιστημονικό ενδιαφέρον για την Προσχολική Αγωγή.

Η συμμετοχή στην Ημερίδα θα είναι δωρεάν και θα χορηγηθεί Πιστοποιητικό Παρακολούθησης σε όλους τους συμμετέχοντες. Οι Δηλώσεις Συμμετοχής θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο https://goo.gl/s7077j  έως και τις 10/5/2017.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ

Ανακοίνωση για Εξαγγελία Δίχρονης Υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
sillogosvrefonipiokomonelladas@gmail.com
Αρ. Πρωτ.: 24
Αθήνα, 03/05/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Σωματείο μας ενημερώνει τα μέλη του ότι ο Υπουργός Παιδείας κ. Γαβρόγλου σε συνέντευξή του που δημοσιεύτηκε σήμερα στα «Νέα» εξήγγειλε την  ένταξη του συνόλου των νηπίων 4-6 ετών στη δομή της υποχρεωτικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στα πλαίσια μεταρρυθμιστικού σχεδίου που θα παρουσιαστεί στα τέλη Ιουνίου.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας το τελευταίο χρονικό διάστημα εξαγγέλλει τη θέσπιση δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής. Είναι όμως η πρώτη φορά που η εξαγγελία αυτή γίνεται συγκεκριμένη και με σαφές χρονοδιάγραμμα.

Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με το Π.Δ. 523/1991 (ΦΕΚ 203/24-12-91 τ. Α') που βρίσκεται σε πλήρη ισχύ μέχρι σήμερα, οι Βρεφονηπιοκόμοι με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και παιδαγωγικές γνώσεις τους ασχολούνται με την αγωγή και φροντίδα παιδιών προσχολικής ηλικίας από δύο μηνών μέχρι εγγραφής τους στο δημοτικό σχολείο. Επιπλέον έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν κάθε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα που εμφανίζεται στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους από την εξέλιξη της Παιδαγωγικής επιστήμης και να απασχοληθούν στην εκπαίδευση σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Τέλος έχουν δικαίωμα απασχόλησης σαν στελέχη σε Κέντρα Βρεφών και Νηπίων καθώς και σε Νηπιακούς και Βρεφικούς Σταθμούς του Ιδιωτικού και Δημοσίου τομέα εκτός των εκπαιδευτικών κέντρων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας (Νηπιαγωγεία).

Οι παιδαγωγοί του κλάδου μας απασχολούνταν κανονικά ως παιδαγωγοί σε νηπιακά τμήματα μέχρι τη θέσπιση του ενός χρόνου υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής που καταστρατήγησε ουσιαστικά τα θεσμοθετημένα επαγγελματικά δικαιώματα των Βρεφονηπιοκόμων όσον αφορά τις ηλικίες 5-6 ετών. Και αυτό γιατί η παράγραφος 1α του άρθρου 73 του Ν. 3518/2006 όριζε ότι θα είναι υποχρεωτική η φοίτηση στα Νηπιαγωγεία του Υπουργείου Παιδείας (που δεν έχουν δικαίωμα απασχόλησης οι Βρεφονηπιοκόμοι) των νηπίων που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν ηλικία πέντε ετών, στερώντας ουσιαστικά τη δυνατότητα από τους γονείς να εγγράφουν τα παιδιά τους σε νηπιακά τμήματα παιδικών σταθμών.

Αντί λοιπόν το Υπουργείο Παιδείας να προσπαθήσει να διορθώσει τη στρέβλωση που έχει δημιουργήσει η συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση εξαγγέλλει ότι θα εφαρμόσει δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή. Η εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής στη βάση της προηγούμενης διάταξης θα έχει ως αποτέλεσμα την επέκταση της καταστρατήγησης των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων για ένα χρόνο ακόμα και μάλιστα στο 1/3 του ηλικιακού φάσματος αυτή τη φορά (στα 2 από τα 6 έτη της προσχολικής ηλικίας).

Επισημαίνουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι τα ΤΕΙ ανήκουν στην ανώτατη εκπαίδευση της χώρας μας μαζί με τα Πανεπιστήμια από το 2001 και ότι είναι απόλυτα σαφές σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4009/11 πως λειτουργούν ως παράλληλος και όχι ως κατώτερος τομέας της ανώτατης εκπαίδευσης. Κατά συνέπεια ο  κλάδος μας δηλώνει ότι θα σταθεί δυναμικά απέναντι σε οποιαδήποτε απόφαση τον υποβαθμίζει και ξεκαθαρίζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή καμία ρύθμιση που θα περιορίζει ακόμη περισσότερο τη δυνατότητα των Βρεφονηπιοκόμων να εργαστούν σε όλο το εύρος του επιστημονικού αντικειμένου που σπούδασαν στα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής των ΤΕΙ.

Το Σωματείο μας είναι υπέρ των μεταρρυθμίσεων στον χώρο της προσχολικής αγωγής. Σε αυτά τα πλαίσια δεν είμαστε αντίθετοι στη θέσπιση καθολικής δίχρονης προσχολικής αγωγής με ταυτόχρονη όμως λειτουργία νηπιακών και προνηπιακών τμημάτων σε νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθμούς, προκειμένου να συμμετέχουν όλοι οι κλάδοι στην προσχολική αγωγή.  Θα σταθούμε όμως απέναντι σε αποσπασματικού τύπου μέτρα που θα αποκλείουν ουσιαστικά τους επιστημονικά καταρτισμένους απόφοιτους των Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας από μεγάλο μέρος του γνωστικού τους αντικειμένου.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ

Τρίτη, 2 Μαΐου 2017

Δευτέρα, 24 Απριλίου 2017

2η Ανακοίνωση για Μετακίνηση στη Λάρισα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
sillogosvrefonipiokomonelladas@gmail.com
Αρ. Πρωτ.: 23
Αθήνα, 23/04/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας σας ενημερώνει ότι οι δηλώσεις συμμετοχής για τη μετακίνηση όσων επιθυμούν να μεταβούν από την Αθήνα στη Λάρισα προκειμένου να παρακολουθήσουν τις εργασίες της 4ης Παιδαγωγικής Ημερίδας «Σύγχρονες Ψυχοπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις στην Εφαρμογή της Παιδαγωγικής Πράξης» παρατείνονται μέχρι και την Τετάρτη 3/5/2017.

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα συνεχίσουν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο goo.gl/ZjQRZp. Η μετακίνηση με επιστροφή θα κοστίσει 30€ για το κάθε άτομο και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν το ποσό στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας: 08029605089 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ, IBAN: GR0601100800000008029605089, SWIFT Τράπεζας (BIC) ETHNGRAA, δηλώνοντας ως αιτιολογία κατάθεσης «ΛΑΡΙΣΑ» και το ονοματεπώνυμό τους.


Σας επισημαίνουμε ότι οι δηλώσεις συμμετοχής για την παρακολούθηση της ημερίδας υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο  https://goo.gl/s7077j.


Για το Διοικητικό Συμβούλιο


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ

Τετάρτη, 12 Απριλίου 2017

Καλό Πάσχα & Καλή Ανάσταση!


Ανακοίνωση για καθορισμό προϋποθέσεων άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης από φορείς Ιδιωτικού Δικαίου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
sillogosvrefonipiokomonelladas@gmail.com
Αρ. Πρωτ.: 22
Αθήνα, 12/04/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του  Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας σας διαβιβάζει την υπ' αριθμ. Δ22/οικ. 11828/293/2017 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: Καθορισμός προϋποθέσεων για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών Παιδικών Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Απασχόλησης βρεφών και νηπίων) από φορείς Ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα.

Με την συγκεκριμένη απόφαση κωδικοποιούνται και συμπληρώνονται οι προϋποθέσεις σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης. 


Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ