Google+ Badge

Τρίτη, 6 Ιουνίου 2017

Ενημέρωση για Προσλήψεις & Ανανεώσεις ΣΟΧ μέσω ΕΣΠΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
sillogosvrefonipiokomonelladas@gmail.com
Αρ. Πρωτ.: 36
Αθήνα, 06/06/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας σας ενημερώνει ότι οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου που συνάπτονται στα πλαίσια της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του ΕΣΠΑ εξαιρούνται από τον προγραμματισμό προσλήψεων για το 2017.

Πιο συγκεκριμένα η αρχική πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέσω ΕΣΠΑ εξαιρέθηκε από την έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν.4403/2016, ενώ οι ανανεώσεις του προσωπικού αυτού είχαν εξαιρεθεί από την έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 72 του Ν. 4342/2015.

Κατά συνέπεια ο κάθε Δήμος μπορεί να αποφασίζει για την πρόσληψη προσωπικού αλλά και για την ανανέωση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου μέσω ΕΣΠΑ, χωρίς να απαιτείται έγκριση από τα αρμόδια Υπουργεία.  Οι  φορείς υποχρεούνται να ενημερώνουν μόνο για κάθε πραγματοποιούμενη πρόσληψη ή ανανέωση τα µέλη της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 και να δημοσιεύουν τις πράξεις πρόσληψης και ανανέωσης της σύμβασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα µε τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 1 του Ν. 4038/2012.

Όσον αφορά την έναρξη ισχύος των πράξεων πρόσληψης και ανανέωσης, σας ενημερώνουμε ότι αυτές ισχύουν από την ημερομηνία πρόσληψης ή λήξης της ανανεούμενης σύμβασης αντίστοιχα, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4350/2015.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ

Σάββατο, 3 Ιουνίου 2017

Ενημέρωση για το ΦΕΚ Αριθμού Προσλήψεων Συμβασιούχων για το 2017

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
sillogosvrefonipiokomonelladas@gmail.com
Αρ. Πρωτ.: 35
Αθήνα, 03/06/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Δ.Σ. του Σωματείου μας σας διαβιβάζει την υπ’ αριθμ. οικ. 17759/29.05.2017 απόφαση με θέμα: Ορισμός μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού των ατόμων που θα προσληφθούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή θα συνάψουν σύμβαση μίσθωσης έργου, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού για το έτος 2017.

Με τη συγκεκριμένη απόφαση ορίζεται ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός των ατόμων που θα προσληφθούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή θα συνάψουν σύμβαση μίσθωσης έργου με τους OTA α΄ και β΄ βαθμού για το έτος 2017 (κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει) σε 933 άτομα συνολικά, τα οποία θα αμείβονται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των ΟΤΑ. 

Επισημαίνουμε το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016 εξαιρέθηκε από την έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 η πρόσληψη του προσωπικού που απασχολείται στο πλαίσιο υλοποίησης  προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, όπως είχαν εξαιρεθεί παλιότερα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 72 του Ν. 4342/2015 και οι ανανεώσεις/παρατάσεις του προσωπικού αυτού.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ


Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2017

Δελτίο Τύπου & Φωτογραφικό Υλικό 4ης Παιδαγωγικής ΗμερίδαςΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
sillogosvrefonipiokomonelladas@gmail.com
Αρ. Πρωτ.: 34
Αθήνα,  02/06/2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η 4η Παιδαγωγική Ημερίδα του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας με τίτλο «Σύγχρονες Ψυχοπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις στην Εφαρμογή της Παιδαγωγικής Πράξης» διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία στις 13/5 στο κεντρικό αμφιθέατρο της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας. Η επιστημονική εκδήλωση διοργανώθηκε στην έδρα του Περιφερειακού Τμήματος Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας με τη συνεργασία της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Λαρισαίων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Τοπική Διοίκηση του Περιφερειακού Τμήματος Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας αισθάνονται την ανάγκη να ευχαριστήσουν τους περισσότερους από 250 συνέδρους για την ανταπόκριση και το ενδιαφέρον που έδειξαν με τη συμμετοχή τους, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων που έθεσε υπό την αιγίδα του για 4η συνεχόμενη χρονιά την ημερίδα, την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Λαρισαίων και ιδιαίτερα τον Αντιδήμαρχο κ. Δ. Δεληγιάννη και την Προϊσταμένη Διεύθυνσης Αθλητισμού, Πολιτισμού & Κοινωνικής Πολιτικής κ. Σ. Μπαξεβάνου για την πολύτιμη συμβολή τους στην οργάνωση και διεξαγωγή της επιστημονικής εκδήλωσης.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ

Τρίτη, 30 Μαΐου 2017

Ανακοίνωση για τη Συνάντηση στο Υπουργείο Εσωτερικών με Θέμα την Προσχολική Αγωγή

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
sillogosvrefonipiokomonelladas@gmail.com
Αρ. Πρωτ.: 32
Αθήνα, 29/05/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Σύλλογος Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας προσκλήθηκε από τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Σκουρλέτη σε συνάντηση που μετείχαν το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Εργασίας, η ΚΕΔΕ, η ΠΟΕ-ΟΤΑ, ο ΠΑΣΥΒΝ και η ΔΟΕ και είχε ως θέμα την καλύτερη λειτουργία των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών στο πλαίσιο της ευρύτερης κυβερνητικής πολιτικής για την προσχολική εκπαίδευση. Το Προεδρείο του Σωματείου μας  μετείχε στη συγκεκριμένη σύσκεψη αφού νωρίτερα είχε ενημερωθεί από το Υπουργείο Παιδείας για τις προθέσεις του σε σχέση με τη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή.

Ο Υπουργός Παιδείας στην τοποθέτηση του για το φλέγον ζήτημα ανέφερε ότι αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα επαγγελματικών δικαιωμάτων αλλά και επιστημονικών προσεγγίσεων, ότι η 14χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί σε ορίζοντα τριετίας και ότι θα πρέπει να μελετηθεί το θέμα λαμβάνοντας υπόψη υλικοτεχνικές αδυναμίες και έλλειψη προσωπικού.

Το Σωματείο μας έθιξε το ζήτημα της καταστρατήγησης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Βρεφονηπιοκόμων που συντελείται εδώ και δέκα χρόνια όσον αφορά τις ηλικίες 5-6 ετών και τόνισε ότι με την εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικότητας θα έχουμε την επέκτασή της για ένα ακόμη έτος. Επιπλέον, ζήτησε να διευκρινιστεί το αν η δυνατότητα επιλογής μεταξύ παιδικών σταθμών και νηπιαγωγείων που εξαγγέλθηκε θα ισχύσει γενικά ή θα αφορά μόνο το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της τριετίας.

Στη δευτερολογία του ο Υπουργός Παιδείας επεσήμανε ότι ο ένας χρόνος υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής δεν είναι διαπραγματεύσιμος και ότι για τον δεύτερο χρόνο θα υπάρχει δυνατότητα επιλογής, χωρίς όμως να αποσαφηνίσει αν αυτή η δυνατότητα θα υπάρχει και πέραν της τριετίας. Ολοκληρώνοντας διατύπωσε την άποψη ότι θα πρέπει να δούμε διεξοδικά αν υπάρχουν σοβαρές διαφορές ανάμεσα σε Τμήματα Πανεπιστημίων και ΤΕΙ χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα την περίπτωση της Νοσηλευτικής.


Στη συνάντηση διατυπώθηκαν απόψεις για σύσταση επιτροπών που θα διερευνήσουν εκτενέστερα τα ζητήματα. Το Σωματείο μας προτίθεται να συμμετέχει σε αυτές και να συνεχίσει να διεκδικεί ουσιαστικά, εκφράζοντας με σαφήνεια τις θέσεις του και ενημερώνοντας με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και αξιοπιστία τον κλάδο μας για τις εξελίξεις.


Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ


Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ

Σάββατο, 27 Μαΐου 2017

Απάντηση Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το ζήτημα της επαναφοράς του εξαώρου στο Παιδαγωγικό Προσωπικό του Παραρτήματος Προστασίας Παιδιού Αττικής «Η Μητέρα»

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
sillogosvrefonipiokomonelladas@gmail.com
Αρ. Πρωτ.: 31
Αθήνα, 27/05/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας σας κοινοποιεί την απάντηση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το ζήτημα της επαναφοράς του εξαώρου στο Παιδαγωγικό Προσωπικό του Παραρτήματος Προστασίας Παιδιού Αττικής «Η Μητέρα».

Το Υπουργείο Εργασίας απάντησε στο αίτημα του Σωματείου μας αναλύοντας διαχρονικά το θεσμικό πλαίσιο και επικαλούμενο τις ισχύουσες διατάξεις αλλά και το προσωπικό που υπηρετεί στον φορέα κατέληξε στο ότι οι διατάξεις που αφορούν το παιδαγωγικό προσωπικό των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών δεν δύναται να εφαρμοστούν στο παιδαγωγικό προσωπικό του Παραρτήματος Προστασίας Παιδιού Αττικής «Η Μητέρα»

Ο Σύλλογος Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις του για την επαναφορά του εξαώρου στους παιδαγωγούς που εργάζονται στον συγκεκριμένο φορέα μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ